UAE

Menadžer Edgardo Bauza
Utakmice - UAE
Ekipa
Br: Ime
1. Ali Khasif Vratar
12. Mohamed Bilal Saeed Khalid Eisa Vratar
22. Ahmed Mohamed Shambieh Vratar
4. Khalifa Mubarak Branič
6. Mohanad Salem Branič
14. Abdelaziz Sanqour Qamber Mubarak Al Mazam Branič
23. Juma Mohamed Ali Ahmad Gharib Branič
39. Ahmed Mallah Branič
- Mohamed Ahmed Ismail Branič
- Mohammed Saleh Barghash Jaralla Al Menhali Branič
- Mahmoud Khamis Saeed Al Hammadi Branič
- Ahmed Rashid Branič
5. Tariq Ahmed Veznjak
8. Ahmed Barman Veznjak
9. Abdelaziz Hussain Veznjak
21. Tariq Ahmed Veznjak
Br: Ime
- Subait Khater Veznjak
- Ali Al-Wehaibi Veznjak
- Amer Mubarak Veznjak
- Mohamed Jamal Veznjak
- Khalfan Mubarak Al Shamsi Veznjak
7. Ahmed Al Attas Napadač
10. Ismail Matar Napadač
13. Suhail Ahmed Al Noobi Napadač
16. Mohammed Abdulrahman Napadač
19. Mohamed Al Akbari Napadač
- Mohamed Saeed Rashed Saiwed Al Shehhi Napadač
- Ali Mabkhout Napadač
- Jassim Yaqoob Salman Napadač
- Ali Al Balushi Napadač
- Khalid Bawazir Napadač
Novosti