Gomel - Ekipa

Ekipa
Br: Ime Uzrast Visina Težina
-
Artem Sakovich 26  - -
-
Dmytro Nevmyvaka 34  191 87
-
Aleksandr Danilov 38  178 70
-
Sergey Kondratev 28  - -
-
Gideon Baah 27  183 -
-
Badri Akubardia 25  182 -
-
Mykhailo Pysko 25  - -
-
Egor Troyakov 23  188 -
17. Denis Yakhno 26  - -
-
Lukas Tesak 48  176 70
-
Ruslan Yudenkov 31  187 79
-
Anton Matveenko 32  176 69
-
Igor Rozhkov 37  182 74
-
Pavel Sitko 33  184 -
-
Evgeni Savostyanov 30  183 83
-
Sergii Shapoval 28  - -
-
Evgeni Milevski 23  - -
-
Aleksandr Batishtev 27  174 64
-
Andrey Shtygel 24  181 -
-
Ivan Zhestkin 27  - -
-
Ismaila Soro 20  - -
-
Roman Volkov 31  186 79
-
Anton Shramchenko 25  - -
-
Aleksandr Yanchenko 23  - -
-
Aleksey Teslyuk 24  183 -
-
Ivens Adomako 21  - -